REGLAMENT

Reglament Isard Duo eXtreme

La Isard Duo eXtreme és una competició multiesportiva que inclou les disciplines de Gravel i Trail Running, organitzada per Domini d’Isards (Eva Martínez Picó, 46336967V) en col·laboració amb Texigo Balance (Xavier Villasevil, 46810492H) i ZMUTT SPORTS, S.L. (B67774000), amb sortida i arribada a les planes d’Espinavell el… EN BREU INFORMAREM DE LA DATA DEFINITIVA

La prova consisteix en 3 segments consecutius (gravel + trail run + gravel) que es podran realitzar de forma individual o per parelles.

1. Requisits dels/de les participants

1.1 Per participar a la prova s’han de complir els següents requisits: 

 • Ser major d’edat el dia de la prova.
 • Conèixer i acceptar les condicions del present reglament. Per tant, les i els participants inscrits assumeixen que hi participen de forma voluntària, sota la seva responsabilitat, i reunint les condicions físiques i de salut necessàries per participar en una prova d’aquestes característiques. 
 • Estar perfectament informat/ada sobre què és la Isard Duo eXtreme i disposar dels coneixements, experiència, material i nivell físic i psicològic necessaris per poder suportar i superar possibles problemes relacionats amb la cursa, desnivell, geografia i l’entorn natural de l’esdeveniment, tals com: la fatiga, els problemes digestius, els problemes musculars i en articulacions, les contusions, les ferides lleus, el fred, la pluja, la neu, la boira o la calor, entre d’altres.
 • Realitzar correctament tots els passos i requisits per a la inscripció.
 • Els/les participants que no disposin de targeta federativa oficial i en vigor de la Federació de Triatló o bé de la FEEC (C o superior) estan obligats/ades a tramitar una assegurança personal. La vigència es limitarà al dia de la prova i la tramitarà la mateixa organització, amb un cost extra per a cada persona participant de 4€.
 • L’organització es reserva el dret d’excloure de la competició, fins i tot abans de l’inici d’aquesta, a aquells/elles participants la conducta dels/de les quals entorpeixi la gestió i/o bon desenvolupament de la mateixa, igual que també podrà realitzar excepcionalment admissions que no compleixin alguns dels requisits anteriors.
 • Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat a la competició. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora, col·laboradors, patrocinadors i altres participants estan lliures de qualsevol responsabilitat civil.

2. Inscripcions

2.1 L’organització disposa d’un màxim de 200 places per a les dues categories.

 • Cap persona pot participar en la prova sense estar inscrita. El preu i les condicions de les inscripcions estan detallats a la pestanya inscripcions de la web http://isardduoextreme.com
 • Cap persona es podrà inscriure a la prova un cop finalitzi el període d’inscripcions o quan s’hagi arribat al topall màxim d’inscrits. Data límit: en breu informarem de les dates previstes.
 • L’organització es reserva el dret a ampliar o reduir el nombre de places a cobrir per motius de seguretat o per altres motius que puguin afectar el bon desenvolupament de l’esdeveniment. Si això passa, aquesta modificació serà anunciada amb suficient antelació a la web http://isardduoextreme.com
 • Una vegada realitzada i acceptada la inscripció a la Isard Duo eXtreme, no es retornarà l’import de la inscripció, en cap cas, excepte si es donen les condicions de l’article 13.2.

2.2 Llista d’espera

Durant la inscripció, si s’esgotessin els dorsals, caldrà triar si es vol entrar o no a la llista d’espera. Això no implica el pagament de cap dipòsit.

 • En cas que quedi una plaça vacant, l’organització contactarà per correu electrònic amb la primera persona de la llista d’espera per tal d’oferir-li l’opció de formalitzar la inscripció. Si quedés una segona plaça lliure, es contactaria amb la segona de la llista d’espera, i així successivament.
 • Un cop el/la primer/a candidat/a de la llista d’espera entri en la llista d’inscrits, la segona persona candidata de la llista d’espera passarà a ser la primera d’aquesta llista i, per tant, la propera a ser contactada en cas de plaça vacant.

3. Material obligatori i material recomanat

L’organització es reserva el dret de realitzar modificacions en el material obligatori segons previsions meteorològiques, previ avís via correu electrònic als participants.

 • Obligatori Tram de ciclisme: casc, bicicleta, calçat adequat per a l’activitat, mòbil amb la bateria carregada, tallavent o jaqueta amb caputxa transpirable i impermeable, bidó d’aigua i porta dorsals.
 • Obligatori Tram de Trail Running: calçat esportiu adaptat a l’activitat, que embolcalli el peu, amb sistema de tancament i un drop mínim; tallavent o jaqueta amb caputxa transpirable i impermeable; mòbil amb la bateria carregada; manta tèrmica; bidons d’hidratació, porta dorsals.
 • RECOMANAT: ulleres, bastons, guants fins, buff o similar, got reciclable, sistema d’hidratació, reserva d’aliments / suplementació, crema solar, xiulet.

4. Recorreguts i temps de tall

La prova consistirà en un total de 3 segments a completar en un temps límit de 8h45’. A part del límit de les 8h45’, el participant quedarà fora de cursa si no compleix amb els temps de tall cada segment.

Els temps de tall seran els mateixos tant per a la categoria per parelles com per a la individual.

Temps de tall per cada segment:

 • 29,60km Bike – Temps límit 3h15’
 • 22,63km Trail Running – Temps límit 3h30’
 • 20,30km Bike – Temps límit 2h00’

Els i les participants que no compleixin els temps de tall, hauran d’abandonar la cursa seguint les indicacions de l’organització.

El recorregut estarà degudament senyalitzat en cadascun dels seus segments. El segment de ciclisme amb cartells i el segment de trail running amb cintes i cartells.

L’ organització podrà modificar el recorregut pet causes alienes, de seguretat i/o de força major.

5. Dorsal, xips i relleus

Cada participant haurà de portar obligatòriament el xip de cronometratge durant tota la cursa. En cas de perdre el xip durant la cursa, haurà d’avisar el/la responsable del següent avituallament.

En el segments de ciclisme s’haurà de col·locar la placa amb el número de dorsal, ben visible, a la part frontal de la bicicleta y el dorsal a l’alçada de la cintura per l’esquena.

En el segment de trail runnig s’haurà de portar el mateix dorsal que el segment de ciclisme, a l’alçada de la cintura, però a la part del davant.

Només a la categoria per parelles, es lliurarà una polsera de silicona que actuarà de relleu. Els esportistes hauran de passar-se aquest testimoni dins la zona establerta per aquesta finalitat en el box de transició.

6. Especificitats dels trams de ciclisme

Només podran participar bicicletes tipus Gravel i BTT, quedant totalment prohibides altres opcions.

No es farà distinció per tipus de bicicleta en les classificacions.

És obligatori l’ús de casc homologat per a ús ciclista i correctament lligat des de que s’agafa la bicicleta en la zona de transició fins que es torna a deixar. Això inclou tots els recorreguts que es facin a peu i en possessió de la bicicleta dins de l’àrea de transició.

Totes les bicicletes hauran de ser accionades per força muscular humana i hauran de tenir fre per la roda del davant i del darrera.

Estarà permès l’ús de fre de disc.

Estarà permès portar eines i recanvis.

No estarà permès l’ús d’elements que puguin representar un perill potencial en cas de caiguda, ni tampoc l’ús d’auriculars.

Per garantir la seguretat dels participants, la primera part de la baixada de Vallter2000 serà neutralitzada. Això vol dir que el corredor haurà de respectar les limitacions establertes per l’organització durant aquell tram, que no comptabilitzarà per la classificació final, i aturar-se en els controls que posi l’organització. El tram neutralitzat estarà degudament senyalitzat en el seu inici i final. No respectar les limitacions i controls d’aquest tram implicarà la desqualificació del participant.

És obligatori circular per la dreta de la carretera o pista. Només es permetrà circular pel costat esquerre per a fer un avançament. Circular per l’esquerra, si no és per fer un avançament, es considerarà un bloqueig i implicarà una sanció de +1 minut sumat al temps final de la prova. Avançar per la dreta serà motiu de desqualificació.

Els duatletes hauran de complir i respectar el codi de circulació en el trams on aquest sigui d’aplicació.

Tots els esportistes hauran de seguir el recorregut marcat. No seguir el recorregut o saltar-se algun dispositiu de senyalització serà motiu de desqualificació. Els detalls del recorregut de ciclisme es facilitaran en el Llibre de la carrera i el Brieffing previ a la carrera.

7. Punts de control i assistència

Cada participant haurà de seguir tot el recorregut marcat, sense saltar-se les senyals i passant per tots els punts de control. 

A més dels controls fixos indicats a la web oficial http://isardduoextreme.com l’organització pot situar controls mòbils en qualsevol punt del recorregut.

Cada persona participant està obligada a atendre les peticions i preguntes de qualsevol comissari, metge, infermer o responsable d’avituallament ja sigui en controls estipulats o en qualsevol altre punt del recorregut. 

Els/les participants podran tenir assistència personal en qualsevol avituallament, però cal tenir en compte que els accessos en cotxe a alguns avituallaments poden estar tallats per raons de seguretat o mal estat dels camins. L’organització únicament garanteix l’accés amb cotxe als avituallaments accessibles per carretera asfaltada. 

8. Avituallament

Hi haurà un avituallament sòlid i líquid al final de cadascun dels trams de ciclisme i trail running. Un a Vallter 2000 i un a les planes d’Espinavell. 

Hi haurà 2 avituallaments líquids durant el segment de trail running, ubicats al Pla de la Molina (PK 6,5) i Coll de la Marrana (PK 11,2).

Les begudes subministrades als avituallaments seran SENSE GOT ni BIDÓ. Cada corredora o corredor ha de dur el seu, que forma part del material obligatori.

Per utilitzar l’avituallament serà requisit imprescindible portar posat el dorsal.

A l’arribada a Espinavell, les i els participants disposaran d’una zona dotada amb menjar, servei mèdic, massatges, dutxes, etc. 

9. Servei de guarda roba

L’organització també posarà a disposició dels/de les participants un servei de guarda roba permanent a la zona de lliurament de dorsals perquè puguin deixar aquell material que vulguin tenir en arribar. Aquest material ha d’estar OBLIGATÒRIAMENT en una bossa o motxilla ja marcada. En cas d’il·legibilitat, s’identificarà amb una etiqueta facilitada per l’organització. 

L’organització no comprovarà l’estat de la bossa ni del material del seu interior, de manera que no atendrà reclamacions per ruptura de la mateixa i/o del material del seu interior, ni per la pèrdua dels objectes que contingui. Es recomana que tant la bossa com el material del seu interior no siguin fràgils ni de valor i que el tancament de la bossa estigui ben assegurat per evitar pèrdues.

La bossa es podrà recollir fins el tancament de la cursa, un cop passat aquest horari, l’organització no es fa responsable del material dipositat al guarda roba. 

10. Conducta

Seran penalitzades les següents conductes per part dels participants:

 • Deixar qualsevol deixalla fora de les zones habilitades per aquesta finalitat.
 • L’esportista ha de realitzar la prova en solitari; l’acompanyament de qualsevol persona aliena a la cursa serà penalitzada.
 • Qualsevol tipus de violència física o verbal cap a qualsevol persona de la prova, ja sigui esportista o personal de l’organització serà penalitzada.
 • Qualsevol retallada del recorregut serà penalitzada.
 • L’organització podrà realitzar controls anti-dopatge a qualsevol atleta en finalitzar la prova. El dopatge serà sancionat amb la desqualificació i la prohibició de participar en properes edicions.

11. Seguretat

Durant tota la prova hi haurà diversos equips mèdics i de seguretat interns que estaran coordinats per la direcció, situada a Espinavell. Per defecte, aquests equips estaran distribuïts entre els diferents avituallaments i el/la corredor/a podrà sol·licitar la seva ajuda o assistència mèdica en cas de necessitar-la.

Totes les persones participants s’han de sotmetre al judici de l’equip mèdic sempre que aquest ho sol·liciti, sent la seva valoració la que prevalgui davant qualsevol altra, de manera que les o els responsables mèdics i d’infermeria podran: 

 • Eliminar de la prova (anul·lant el dorsal) a tot/a corredor/a que considerin no apte per continuar.
 • Ordenar l’evacuació de qualsevol corredor/a a qui considerin en perill. 
 • Ordenar l’hospitalització de qualsevol corredor/a quan aquesta es consideri necessària. 

La direcció de carrera mai qüestionarà el criteri o les decisions mèdiques preses pels equips mèdics. 

11.1 Emergències en el recorregut

Totes les persones participants estan obligades a socórrer a qualsevol altre participant que ho necessiti, dins de les pròpies capacitats i coneixements. No fer-ho implicaria incórrer en un delicte greu per omissió de socors, estipulat per la llei. En el cas que el/la mateix/a corredor/a o un/a company/a no pugui arribar a un avituallament pel seu propi peu a causa d’una emergència mèdica o de qualsevol altre tipus, s’hauran de seguir les següents instruccions:

 • Si hi ha cobertura de mòbil: trucar al telèfon indicat darrere del dorsal, descriure la situació i seguir les instruccions que s’indiquin. 
 • Si NO hi ha cobertura de mòbil: trucar al 112 i indicar: 
 • Que som participants de la Isard Duo eXtreme
 • Punt aproximat en què ens trobem.
 • Problema o emergència mèdica que ens afecten. 
 • Nom i número de dorsal, propi o del/de la pacient (en cas d’assistir).

Cal tenir en compte que gran part del recorregut de Isard Duo eXtreme passa per zones on només es pot accedir a peu, el que significa que els equips mèdics i/o de rescat podrien arribar a trigar fins i tot hores a venir a buscar-nos.

Per aquesta raó, cal que: 

 • ÚNICAMENT SI ÉS POSSIBLE ens desplaçarem a un punt en què tinguem cobertura telefònica SEMPRE DINS EL RECORREGUT MARCAT, per poder estar en contacte permanent i directe amb direcció de carrera.
 • Tenir en compte que un cop demanada l’ajuda es mobilitzaran una sèrie de mitjans sobre la base de la informació transmesa i que, per tant, la informació que facilitem serà molt important.
 • NO podrem sortir mai del camí marcat, ja que això dificultaria la nostra localització.
 • A l’hora de planificar el material hem de preveure situacions de pas molt lent i fins i tot de llarga espera en condicions meteorològiques adverses.
 • Haurem d’avisar de qualsevol canvi que es produeixi entre el moment de la trucada i de la nostra localització per part dels equips d’emergència.

12. Abandonament i evacuació

No està permès abandonar la cursa fora d’un avituallament, amb l’excepció que el/la corredor/a estigui ferit/ida o lesionat/ada. Un cop a l’avituallament, el/la corredor/a ha de comunicar la seva voluntat d’abandonar la prova a la persona responsable de l’avituallament, perquè aquesta li anul·li el dorsal.

Cal tenir en compte els següents punts referents a l’evacuació:

 • Únicament en alguns avituallaments, indicats com a punts d’abandonament, hi haurà mitjans de transport per evacuar els/les corredors/res que abandonin.
 • En el cas d’abandonar passat un punt d’avituallament caldrà tornar al punt en qüestió i comunicar la retirada a la persona responsable del control. Si en el camí de tornada el corredor es troba amb l’equip escombra que tanca la prova, serà aquest el que li invalidarà el dorsal.
 • En el cas que el/la corredor/a no pugui arribar pel seu propi peu al punt d’abandonament més proper, podrà esperar en l’avituallament on es trobi fins al seu tancament, per tornar amb els mitjans de què disposi el personal d’aquest avituallament.
 • En cas de condicions meteorològiques desfavorables que obliguin a la parada total o parcial de la prova, l’organització garanteix l’evacuació en el menor temps possible. 

L’abandonament de la cursa sense notificació a l’organització es considerarà una falta greu i inhabilitarà la persona participant per participar en edicions successives.

MESURAR LES FORCES: Quan ens trobem en un avituallament hem de mesurar molt bé quines són les nostres forces i sobretot, com ens queda per arribar al proper punt d’abandó. No hem aventurar-nos a continuar si no estem convençuts/des que podem arribar al proper punt.

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS: En cas que l’Organització consideri necessària l’ajuda d’un helicòpter o d’un equip extern per realitzar un rescat, les despeses associades aniran a càrrec de l’assegurança que el/la corredor/a ha declarat tenir durant la inscripció, ja sigui llicència federativa (Federació de Triatló o FECC -C o superior-), o la contractada durant la inscripció (en aquest cas l’Organització farà els tràmits pertinents).

Si la persona participant ha declarat estar en possessió d’una llicencia que en realitat no té, l’Organització no es farà càrrec de les despeses del rescat.

13. Modificació del recorregut, temps de pas o suspensió de la prova

En cas de males condicions meteorològiques o per causes de seguretat o de força major, l’Organització es reserva el dret de suspendre, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o el recorregut de la prova. 

13.1 Modificació del recorregut / temps de pas i neutralització́ / suspensió.
Durant la setmana prèvia a la prova i en base a les previsions meteorològiques o sanitàries del moment, l’organització podrà començar a avisar sobre els possibles canvis que es puguin produir.
La decisió definitiva s’anunciarà durant el briefing previ, que es farà a través de Youtube i es difondrà a traves de xarxes socials i web oficials de la Isard Duo eXtreme.
En el cas que durant el dia de la prova les previsions meteorològiques siguin pitjors a les previstes i es consideri que posen en perill els/les corredors/ores independentment del material que utilitzen (tempesta elèctrica, manca de visibilitat, nevades o gel abundants, etc.), es pot retardar la sortida o aturar / neutralitzar la prova, si aquesta ja està en marxa. Si les condicions no milloren passades unes hores se suspendrà definitivament la competició 

13.2 Suspensió de la prova abans de la data prevista.
En cas d’anul·lació́ de la prova per causes de forca major i amb una antelació de més de 7 dies respecte a la data de sortida, es realitzarà una devolució parcial de l’import de la inscripció. El percentatge d’aquest import variarà en funció de la data de la suspensió i, per tant, de les despeses ja realitzades.
En el cas que aquesta anul·lació passi durant els 7 dies anteriors a la sortida de la MTCR i per causes alienes a l’organització, o en cas de suspensió de la prova un cop realitzada la sortida, no es contemplarà cap reemborsament. 

14. Penalitzacions

Les penalitzacions descrites en la següent taula seran aplicades en el lloc i moment en què es cometin les faltes. Les persones autoritzades per sancionar podran ser les o els comissaris, metges i responsables de cada avituallament o punt de control.
Les penalitzacions que impliquin una sanció de temps s’hauran de complir en el mateix punt on s’hagi produït la infracció i davant del responsable sancionador. No complir aquesta penalització significaria incórrer en una falta de “desobediència de les ordres dels comissaris, responsables d’avituallament, metges o infermers”, penalitzada amb la desqualificació. 

14.1 Taula de penalitzacions
DESCRIPCIÓ DE LA FALTA (de major a menor gravetat) i PENALITZACIÓ 

 • Omissió d’auxili a una altra persona. Desqualificació i prohibició de participar en futures edicions 
 • Abandonament sense haver-ho notificat a l’organització en el moment de l’abandonament. Desqualificació i prohibició de participar en futures edicions. 
 • Cedir el dorsal / xip a una altra persona perquè ens rellevi durant part de la prova o perquè la faci sencera. Desqualificació i prohibició de participar en futures edicions per al/la titular original del dorsal. 
 • Conducta antiesportiva cap a altres atletes o cap a l’organització. Desqualificació. 
 • Desobediència de les ordres dels comissaris, responsables d’avituallament, metges o infermers. Desqualificació. 
 • Negar-se a sotmetre’s a un control mèdic. Desqualificació. 
 • Saltar-se un control de pas. Desqualificació.
 • Sortir del recorregut marcat retallant la distancia del recorregut. 1 hora de penalització al 1r avís. Desqualificació al 2n avís. 
 • Llençar residus en zones no habilitades voluntàriament o qualsevol tipus de conducta que pugui alterar el medi natural. 1 hora de penalització al 1r avís. Desqualificació al 2n avís. 
 • Assistència individual fora de les zones d’avituallament. 15 minuts de penalització al 1r avís. Desqualificació al 2n avís. 
 • Realitzar 100m o més acompanyat d’una persona sense dorsal i amb clares intencions d’ajudar al corredor. 15 minuts de penalització al 1r avís. Desqualificació al 2n avís. 
 • Sortir del recorregut marcat NO retallant o fins i tot augmentant la distància del recorregut. Es valorarà la penalització segons les causes. 
 • Passar-se el testimoni fora de l’area establerta per aquest fi. 5 minuts de penalització al 1r avís. Desqualificació al 2n avís. 

15. Reclamacions

Totes les reclamacions s’hauran de presentar per escrit omplint un formulari que es podrà recollir a la zona d’arribada a Espinavell, previ pagament d’una fiança de 50€ (en efectiu), que seran retornats en cas de resolució favorable per al corredor.
Cada reclamació serà estudiada i resolta pel jurat de competició que estarà format per les persones responsables de: 

 • Direcció de cursa
 • Direcció esportiva
 • Cronometratge
 • Un/a corredor/a escollit/ida a l’atzar i acceptat/ada per ambdues parts. 

No es pot presentar cap recurs contra la resolució del jurat de competició. 

Els terminis per presentar una reclamació i el temps de resolució de la mateixa variaran d’acord amb la gravetat de la falta i l’efecte que la resolució pugui tenir en la classificació: 

 • Reclamacions per faltes amb penalitzacions de desqualificació: s’hauran de presentar com a màxim 2h després del tancament de la cursa. 
 • La resolució es comunicarà en un termini màxim de 7 dies. 
 • En cas de resolució favorable al/la corredor/a, es retornarà la fiança + l’import de la inscripció i en cas contrari no es retornarà cap import. 
 • Reclamacions per faltes amb penalitzacions de temps: s’hauran de presentar com a màxim 2h després que el corredor passi per la meta. 
 • En cas de resolució favorable al/la corredor/a, se li retornarà la fiança i es restarà el temps de penalització aplicat. En cas contrari no es retornarà l’import ni es modificarà el temps. 

Els terminis per a la resolució d’aquest tipus de faltes són els següents: 

 • Abans del lliurament de premis: en el cas que la resolució afecti la classificació final. 
 • En un termini màxim de 7 dies: en el cas que la resolució no afecti la classificació i sempre abans que es publiquin les classificacions definitives a la web. 

16. Categories, podi i premis

Només es consideraran finalistes i sortiran en les classificacions oficials aquells esportistes o equips que completin la totalitat dels tres segments dins dels temps estipulats.

Categoria Individual:

Absolut masculí, 1r, 2n i 3r llocs

Absolut femení, 1r, 2n i 3r llocs

Categoria per parelles:

Equip masculí, 1r, 2n i 3r llocs

Equip femení, 1r, 2n i 3r llocs

Equip mixte, 1r, 2n i 3r llocs

17. Objectes oblidats i perduts

Un cop finalitzada la Isard Duo eXtreme i fins a un període posterior de 15 dies, l’organització guardarà els objectes oblidats i perduts durant la prova, els quals caldrà recollir durant els 15 dies següents al lloc i horari que s’indicarà al web.
Finalitzat aquest termini, l’organització no respondrà a les peticions dels seus propietaris i propietàries.

18. Drets d’imatge

L’entitat organitzadora es reserva el dret sobre la imatge de la prova en exclusivitat, així com el dret de l’explotació audiovisual i periodística de l’esdeveniment.
Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar amb el consentiment de l’Organització.

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’organització demana el consentiment als esportistes per publicar fotografies on les i els participants siguin clarament identificables i, en aquest sentit, entén que l’acceptació d’aquest reglament i la participació en l’esdeveniment suposen el consentiment del/de la participant perquè l’organitzador utilitzi les fotografies preses durant l’esdeveniment. El/la participant té dret a oposar-se a aquest punt de les bases, escrivint a la següent adreça de correu electrònic: dominidisards@gmail.com.

Amb la mateixa inscripció, l’atleta accepta que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies o metratges realitzats durant la prova.

L’entitat organitzadora es reserva el dret sobre la imatge de la prova en exclusivitat, així com el dret de l’explotació audiovisual i periodística de l’esdeveniment.
Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar amb el consentiment de l’Organització.

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’organització demana el consentiment als esportistes per publicar fotografies on les i els participants siguin clarament identificables i, en aquest sentit, entén que l’acceptació d’aquest reglament i la participació en l’esdeveniment suposen el consentiment del/de la participant perquè l’organitzador utilitzi les fotografies preses durant l’esdeveniment. El/la participant té dret a oposar-se a aquest punt de les bases, escrivint a la següent adreça de correu electrònic: dominidisards@gmail.com.

Amb la mateixa inscripció, l’atleta accepta que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies o metratges realitzats durant la prova. L’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d’interès propi (pàgines web, metratges per a difusió pública, fotografies per a revistes o publicacions, presentacions digitals, entre d’altres) sense cap indemnització ni obligació de cap mena amb el participant.

19. Protecció de dades

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, les dades personals recollides formaran part d’una base de dades propietat de Domini d’Isards (Eva Martínez Picó), que les incorporarà al seu fitxer. 

Aquestes dades seran tractades amb les següents finalitats: 

 • Gestionar les dades relatives a la persona física que presenta la sol·licitud d’inscripció en els terminis previstos, necessaris per a l’organització, realització i publicació dels resultats de la prova esportiva. 
 • Informar les persones inscrites de successives proves esportives o d’altres esdeveniments relacionats amb aquesta activitat. 

Els i les participants poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a l’adreça dominidisards@gmail.com.

20. Modificació del reglament

Les modificacions del reglament seran degudament comunicades a través del web. La realització de la inscripció implica el reconeixement i acceptació d’aquest reglament.