Avís legal

1. Dades d’Isard Duo eXtreme

• Domicili social: REFUGI ELS ESTUDIS. C. Ençà, 5. 17868 Espinavell
• NIF: 46336967V
• Telèfon: 666 577 447
• Correu electrònic: dominidisards@gmail.com

2. Normes relatives a la confidencialitat

Isard duo eXtreme es compromet a protegir la intimitat de totes les persones usuàries quan estiguin navegant per la nostra pàgina web. Per visitar la nostra pàgina web no es requereix cap informació personal.

3. Cookies

Utilitzem cookies per obtenir informació de caràcter no personal a escala global; no es recull cap tipus d’informació a escala individual. Aquesta informació ens permet millorar aquesta pàgina web. Per a més informació pot consultar el següent enllaç.

4. Propietat dels continguts

Tot el contingut de la present pàgina web, incloent-hi els textos, imatges, dissenys, etc. són propietat intel·lectual d’Eva Martínez Picó (Isard duo eXtreme) i estan protegits per la legislació vigent. Aquests continguts en cap cas poden ser reproduïts o copiats. Totes les marques que s’utilitzen en aquesta pàgina web són propietat registral d’Eva Martínez Picó.

Eva Martínez Picó es reserva el dret exclusiu d’actualitzar, modificar o eliminar els continguts de la pàgina web o limitar el seu accés de forma temporal o definitiva, sense previ avís.

Eva Martínez Picó no es fa responsable de les conseqüències o danys que es puguin produir per l’accés o ús de la seva pàgina web i, de forma especial, per les pàgines web de terceres persones a les quals es pugui accedir a través d’aquesta pàgina web.

5. Menors d’edat

Els formularis continguts en aquesta website no van dirigits a persones menors d’edat i, per tant, Eva Martínez Picó no es fa responsable dels casos en què persones menors d’edat li hagin remès dades de caràcter personal a través d’aquesta website. En tot cas, les/els titulars de la pàtria potestat del/de la menor podran exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada incloent nom, cognoms i DNI amb les instruccions precises a aquest efecte a l’adreça esmentada més amunt. En la gestió de les peticions rebudes, Eva Martínez Picó es reserva el dret a efectuar els esbrinaments oportuns, amb la finalitat d’assegurar-se que la resposta o informació sol·licitada i/o oferta és l’adequada.

6. Llei Aplicable

En el present Avís Legal i tota qüestió relacionada amb aquesta website serà aplicada la legislació espanyola.